Comentari eliminat
22/12/2008
22:14
Aquest comentari ha estat eliminat per incomplir les normes d'ús
Jones
22/12/2008
22:17
Amb aquesta historia no hi ha el sr. Carbonell, fet per el que L'ICAC i L'ARQUEOLÒGICA havien demanat la dimissió de la sra. Rossell?
anonim
23/12/2008
23:50
Es una inversio que no llueig politicament (a mes de mitja Tarragona se l´hi enfot si es derrumba el pont, i potser per aixo es tarda tant en efectuarla).
Per mi com si ho la fa la Belen Esteban (es diu aixi?) si ho fa amb respecte i bon criteri.