Antonio
14/04/2021
19:49
No dic que no s,hagi de fer aquesta obra però tenint en compte que la ciutat es cau a trossos i que hi ha coses importants per fer com l’illa corsini que hauria de ser prioritari, es posin ara a fer això.