Carles
07/04/2021
20:59
Deu meu, per arreglar un carrer i encara hem d’esperar 1 any i ja veurem si es fa. Aquesta ciutat es cau a trosos i no es fa res.