el poder del diner dirigeix
23/10/2020
12:41
La Banca mana més que el Tribunal Suprem aquest que tenim.