TGN oblidada
12/10/2019
15:52
Una vegada més, per TGN ja no passen trens. TGN més mediterrània que cap.