INCREDUL
01/12/2008
22:26
Però la del cesar august no està en obres ja?
no era de ciu?