el regle, la regla.
31/05/2021
20:51
En català cal diferenciar el regle de la regla.
El regle és el suport amb el qual podem traçar línies ben rectes.
La regla és la menstruació de les dones.