manca de superfícies
31/01/2021
11:17
Tarragona té tendència a omplir llocs buits com ara places. Després no hi ha llocs per fer exposicions de qualsevol mena. Tot ho facturen a la Rambla. La Rambla dels nostres avantpassats. Tenien més idea d'allò que és una capital.