és clar
19/11/2020
19:14
Després de la compra vindrà la revenda.