tarraco
29/09/2020
16:21
Quan la tornarà ?
la medalla del caragol
05/10/2020
16:37
Caragol treu banya, he fugit d'Espanya... Caragol bové, ja no hi tornaré.