és aprofitable
26/09/2020
21:46
Potser hi cabrien uns quants llits d'emergència.
Vergonya
29/09/2020
08:11
Estaven pagant un lloguer tirat de preu i s'han afartat de portar merdes a Tarragona, que ens tenen als veïns contents, i ara pobrets a rebaixar-lis el lloguer, vergonya de polítics