vergonyós
31/10/2019
10:23
Una vergonya que el Càmping de la Móra hagi tallat el camí de ronda i tingui una fita de la línia
marítima-terrestre dintre del seu recinte tancat.