Eva Fina
19/06/2018
08:58
De que et sorpren's ?
Esta en la mes pura línia d'aquest Ajuntament.
Tenim la ciutat mes cutre del Nord d'Africa.